PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Public Finance - JEB025
Anglický název: Public Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 97 / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEB025
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Bathusi Gabanatlhong
doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Natalia Li, M.Sc.
PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.
Valeria Secchini
Mgr. Marek Šedivý
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSM731
Prerekvizity : JEB003
Je neslučitelnost pro: JEM164, JSM731, JPM249
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus Public Finance 22-23 IES CUNI.pdf PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D. (16.02.2017)
Kurz se zabývá běžnými tématy veřejných financí: úvodem zdůvodníme ekonomickou roli státu, definujeme veřejné statky a základní principy veřejných výdajů. Velká část kurzu je poté věnována teorii zdanění, tj. jak daně ovlivňují chování, a analýze teorie veřejných výdajů, konkrétně teorie veřejné volby. Nakonec shrneme základy politické ekonomie a probereme některé aplikace studovaných teorií.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. (13.11.2019)

Course requirements

1)      Home assignments: max. 20 points

There will be 2 home assignments (HA) with a maximum of 10 points each.

 

2)      Wiki edit: max. 20 points

There will be a list of Wikipedia pages on topics from public finance that need improvement. You are asked toregister in an online system (Wikiproject) that tracks Wikipedia edits, sign up for topics and contribute. Wikipedia edits are individual work. You are expected to contribute around 1000 words to Wikipedia. All your edits are registered in the Wikiproject.

 

3)      Final exam: max. 60 points

The final exam will be a written test and will cover material from all the lectures, both home assignments and also the course textbook (Stiglitz, Economics of the Public Sector, third edition; only chapters that are covered in lectures). There will be at least three exam dates announced in the SIS. See Appendix B for more information on exams.

Grading

Your final grade will consist of three parts: home assignments (max. 20 points), Wiki edits (max. 20 points) and the final exam (max. 60 points). The final grade will be determined based on the standard 10-point intervals.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D. (16.02.2017)

•    Stiglitz, J.E. (2000) Economics of the Public Sector, 3. Edition
•    Hillman, A.L. (2009) Public Finance and Public Policy, Responsibilities and Limitations of Government, Cambridge University Press    
•    Gruber, J. (2010) Public Finance and Public Policy, Worth Publishers
•    Hindriks, J., Myles, G.D. (2006) Intermediate Public Economics, The MIT Press
•    Barr, N. (2004) The Economics of the Welfare State, Stanford University Press
•    Cullis, J., Jones, P. (1998) Public Finance and Public Choice, McGraw Hill


Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D. (06.02.2018)

Úvod do veřejných financí

Ekonomické zdůvodnění role státu

Veřejné statky

Externality

Politická ekonomie

Výdajové programy

Sociální programy a přerozdělování

Teorie zdanění

Dopad daní

Zdanění a ekonomická efektivnost

Optimální zdanění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK