PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Language of Contracts - HV3902
Anglický název: Language of Contracts
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Vladimíra Kvasničková
Vyučující: Mgr. Vladimíra Kvasničková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasničková (05.02.2020)
Kurz probíhá jako praktické cvičení a je určen studentům se základní znalostí závazkového práva, jejichž jazyková
úroveň dosahuje alespoň úrovně B2 dle Evropského referenčního rámce (viz.
http://www.cambridgeenglish.org/cefr/).
Cílem kurzu je naučit studenty lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smluvními
typy; dále si studenti osvojí ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů a seznámí se se
zvláštnostmi jazyka používaného ve smlouvách.
Předmět je zakončen kolokviem.


Students will learn to better understand, and interpret, as well as translate, individual contract clauses that may
appear in a wide range of English contracts; they will become more familiar with typical phrases used in individual
contract clauses and they will analyse the language of the most common contract types.
End-of-semester assessment: credit test.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasničková (05.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasničková (05.02.2020)

Week 1: key contract-related vocabulary: types of contracts (parties and subject matter); contract drafting: structure of a contract; common faults of contract

 

Week 2: boilerplate clauses - peculiarities of contract language: doublets and triplets, navigating words (here/there, such, said) and legalese; collocations (typical phrases used in individual clauses)

 

Week 3: liquidated damages vs. penalty clause; indemnification clause

 

Week 4: conditions vs. warranties; time of the essence clause; use of conditionals: focus on linking words and inversions.

 

Week 5: warranty vs. guarantee; contract for the sale of goods

 

Week 6: Employment contract vs. agency agreement

 

Week 7: Lease agreement and transfer of real property

 

Week 8: Loan agreement and security agreement

 

Week 9: Contract for work

 

Week 10: Licence agreement

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasničková (05.02.2020)
Předmět je zakončn kolokviem:
  • 80% docházka (8 out of 10 seminars irrespective of the cause of absence or the date of registration for the course),
  • průběžné plnění zadané domácí práce,
  • závěrečný test (min. 60%)

 

End-of-course Assessment: 

  • 80% attendance (8 out of 10 seminars irrespective of the cause of absence or the date of registration for the course);
  • completing all homework assigned;
  • final test (pass rate 60%)
Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasničková (05.02.2020)

Doporučená literatura:

Canham N. and Mason C.: Advanced Legal English. Global Legal English Ltd., 2019

Haigh R.: Legal English 4th ed. Routledge-Cavendish, 2015

Garner B.A.: The Redbook: A manual on Legal Style, Thomson/West, 2006

kol. Autorů: Vzory smluv a podání, Linde, 2014

Tomančáková, B.: Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady, Linde, 2011

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK