PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právo nových technologií - HV3825
Anglický název: Law and New Technologies
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Prerekvizity : HP0272
Ve slož. prerekvizitě: HM3001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (23.05.2018)
Předmět přibližuje studentům právní otázky související s nástupem nejnovějších technologií. Během seminářů studenti nejen, že budou seznámeni s aplikací práva na nové technologie v České republice i zahraničí, ale bude diskutováno, zdali současná právní úprava je vyhovující, a zdali nebrání inovacím.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (03.02.2019)

Podmínkou absolvování předmětu je účast na nejméně 7 přednáškách z 9. Předmět je zakončen vypracováním seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (03.02.2019)

Témata, kterými se předmět bude zabývat, budou pokrývat nejrůznější sektory. V oblasti logistiky to budou právní aspekty samořídících automobilů, dronů, nebo geolokačních technologií. V oblasti právních služeb a justice pak otázky nových počítačových programů a umělé inteligence v rozhodování soudů, nebo v advokacii. Předmět se dotkne i finančního sektoru, kde se budou probírat otázky blockchainu, smart kontraktů nebo provozování chatbotů. Výuka se zaměří i na právo a nové biomedicínské technologie.

 

  1. Digitální právník – proměny právní profese z důvodu technologií 
  2. Nové technologie
  3. Blockchain, smart contracts, kryptoměny 
  4. Digitální realita a právo 
  5. Právní úprava v oblasti satelitní navigace 
  6. Právní úprava umělé inteligence 
  7. Brian-computer interfaces
  8. Právní úprava samořídících automobilů
  9. Prezentace studentských prací
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (23.05.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (23.05.2018)

BROWNSWORD, R., SCOTFORD, E., YEUNG, K. The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology. 1 vyd. Oxford: Oxford University Press, 2017.
CREMONA, M. New Technologies and EU Law. 1 vyd. Oxford: Oxford University Press, 2017.
REED, Ch. Computer law: the law and regulation of information technology. 6. vyd. Oxford: Oxford University Press.
SUSSKIND R. The future of law: facing the challenges of information technology. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK