PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe – praxe v oblasti práva ICT - HV3824
Anglický název: ICT Law Internship
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0272
Ve slož. prerekvizitě: HM3001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (12.09.2019)
Předmět přibližuje studentům praxi v oblasti práva informačních a komunikačních technologií. Praxe probíhají v ústředních orgánech státní správy se zaměřením na IT právo a komerčních institucích se stejným zaměřením. Podle typu instituce se studenti budou zaměřovat např. na řešení praktických otázek v oblasti telekomunikačního práva, ochrany osobních údajů v kyberprostoru, tvorby e-governmentu, či problematiku softwarových smluv. Studenti budou zapojeni do práce na případech, které tyto instituce reálně řeší, a bude jim poskytnuta zpětná vazba.

Pro přijetí na praxi musí mít student úspěšně složenou zkoušku z Občanského práva hmotného II.

Předmětu se může zúčastnit maximálně 10 studentů, přičemž v každé instituci budou maximálně 2 stážisté. Výběr studentů bude proveden na základě maximálně jednostránkového motivačního dopisu. Absolvování předmětů z modulu Právo ICT je výhodou.

Stáž bude probíhat v rozsahu minimálně 50 hodin dle domluvy studenta a příslušné instituce.

V zimním semestru 2019/2020 jsou v nabídce tyto instituce:

1. Český telekomunikační úřad;
2. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (pozn. úřad se nachází v Brně);
3. Ministerstvo spravedlnosti (Odbor elektronizace justice);
4. Ministerstvo kultury (zaměření na novelizaci autorského práva);
5. Československá obchodní banka (zaměření na IT projekty);
6. AVAST (právní oddělení); a
7. MAFRA (právní oddělení).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (23.05.2018)

Předmět je zakončen kolokviem. Studenti odevzdají potvrzení o absolvování praxe.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (23.05.2018)

S ohledem na podobu odborné praxe není stanoven standardní sylabus.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (12.09.2019)

Studenti se do předmětu předběžně hlásí formou přihlášky e-mailem na zdenek.kucera@fit.cvut.cz, a to v termínu do 30. 9. 2019. Každý student uvede do přihlášky 3 instituce podle preference, přiloží stručný (maximálně jednostránkový) motivační dopis, ve kterém uvede, proč jej stáž zajímá, a přiloží životopis.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (23.05.2018)

HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podl'a českého a slovenského práva. 1. vyd. Praha: CZ.NIC. 2014.
JANSA, L., OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press. 2011.
KUČERA, Z. Přeshraniční aspekty civilněprávních deliktů v kyberprostoru. Praha: Univerzita Karlova. 2014.
MYŠKA, M. et al. Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012.
MAISNER, M. et al. Základy softwarového práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
POLČÁK, R. et al. Introduction to ICT Law (Selected Issues). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2007.
POLČÁK, R. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007.
POLČÁK, R. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012.
REED, Ch. Computer law : the law and regulation of information technology. 6. vyd. Oxford: Oxford University Press.
SVANTESSON, D. Private international law and the internet. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007.
SUSSKIND R. The future of law : facing the challenges of information technology. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1998.
ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK