Odborná praxe - praxe na soudech V. (správní úsek) - HV3816
Anglický název: Internship at courts V (administrative courts)
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. David Kryska, Ph.D.
Vyučující: JUDr. David Kryska, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0702
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0701, HM1601
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)
Odborná praxe – praxe na soudech V. probíhá zhruba deset týdnů během zimního semestru na správním úseku Městského soudu v Praze (celkem přibližně 80 hodin, zpravidla jeden až dva dny v týdnu). Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku správního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce správního úseku Městského soudu v Praze, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny ledna.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)

Obsahem odborné praxe na správním úseku je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (09.09.2019)

Přihlašování na praxi se uzavírá čtvrtý den ode dne spuštění zápisu předmětů (na praxi se lze přihlašovat ještě tři dny po dni spuštění zápisu předmětů). Přihlášení studenti obdrží po uzavření přihlašování e-mail s dalšími informacemi o praxi.