PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Comparative Law of Religion - HV3728
Anglický název: Comparative Law of Religion
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Dr. Wolfgang Wieshaider
Vyučující: prof. Dr. Wolfgang Wieshaider
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (20.09.2017)

Předmět je úvodem do srovnávacího konfesního práva. Soustředí se na judikaturu Evropského soudu pro lidská
práva, která se týká svobody náboženství a víry.
Seminář se skládá z pěti dvouhodinových setkání v týdnu od 4. do 8. 12. 2017.
Předmět je určen pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Vídeňské univerzity v
celkovém počtu dvaceti. Maximální počet pražských studentů: 10.

Jazyk výuky je angličtina.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (30.08.2017)

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast na čtyřech setkáních z pěti a složení ústní zkoušky s písemnou přípravou, která se bude konat dne 8. 12. 2017 od 14.00 hodin. Předmětem zkoušky bude komentování rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z oblasti uvedené v sylabu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (30.08.2017)

V rámci předmětu bude na základě všeobecné struktury základních práv a svobod vyložena judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věcech svobody náboženství. Podrobně budou analyzována vybraná rozhodnutí týkající se

  • registrace náboženských společenství
  • výstavby sakrálních objektů
  • náboženských svátků
  • náboženských symbolů
  • oblečení, jehož nošení je motivováno nábožensky

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (30.08.2017)

EMILIANIDES, Achilles (ed.) Religious Freedom in the European Union: The Application of the European Convention on Human Rights in the European Union. Leuven: Peeters 2011, k dispozici na http://www.churchstate.eu/Proceedings of the meeting/2007_Book.pdf

DOE, Norman. Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction. Oxford: Oxford University Press 2011

GRABENWARTER, Christoph (ed.) European Convention of Human Rights: Commentary. München: C.H.Beck 2014

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK