PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Holocaust and Law - HV3636
Anglický název: Holocaust and Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. David Kohout, Ph.D.
Vyučující: JUDr. David Kohout, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (06.02.2017)

Jedná se o mimořádný předmět, který je nabízen ve spolupráci s předním odborníkem na danou problematiku
Prof. Michaelem Bazylerem z USA (Chapman University). Zabývá se historickými i aktuálními otázkami právní reflexe holocaustu, a to z různých perspektiv.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (06.02.2017)

Účast na výuce, případné další požadavky vyučujícího během kurzu.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (21.02.2017)

Monday (6 March), room 220 


TOPIC: LEGAL SYSTEM OF NAZI GERMANY AND LESSONS FOR TODAY 
3-3:45 p.m. – video session I:
Hitler's Courts documentary 
4-5:45 p.m. – class I

Tuesday (7 March), room 303
TOPIC: NUREMBERG TRIALS AND THE CRIME OF GENOCIDE
4-4:45 p.m. – video session II:
Nuremberg Trials documentary:
5-6:45 pm - class II

Wednesday (8 March), room 303
TOPIC: NATIONAL PROSECUTIONS OF NAZI WAR CRIMINALS (1944 - 2017)
3-3:45 p.m
. – video session III 
Eichmann Trial documentary:
4-5:45 p.m. – class III

Thursday (9 March), room 101
TOPIC: STEALING FROM THE JEWS AND POST-HOLOCAUST RESTITUTION (1945-2017) 
4-4:45 p.m. – class IV

Friday (10 March), room 303
TOPIC: THE LEGACY OF NUREMBERG: PROSECUTING GENOCIDE AND OTHER MASS ATROCITIES BEFORE MODERN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS
11:30 - 1:45 p.m. – class V
(includes video on International Criminal Court (ICC) 
 

Studijní opory -
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (21.02.2017)

Viz dokumenty v ISu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK