PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního - HV3030
Anglický název: Preparation for the State Exam in Substantive Civil Law and Civil Procedure
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Prerekvizity : HP0277, HP0285
Anotace
Poslední úprava: Monika Cascino (02.03.2016)

Určeno pro studenty 5. ročníku jako příprava na SZK. Zapisování povinně přes IS před zahájením přednášek (dodatečné zapsání během přednášek není možné). Při splnění docházky na 5 výukových dní obdrží studenti příslušný počet kreditů. Během přednášek potvrdí studenti svoji účast podpisem na docházkové listině. Studentům, kteří splnili předepsanou docházku (a mají předmět zapsán v IS), bude zápočet vložen po skončení předstátnicové výuky do IS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK