PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva - HV3029
Anglický název: Scholarly Seminar in Legal Theory and Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0101
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva

Studenti všech ročníků, doktorandi i akademičtí pracovníci naší fakulty jsou zváni k účasti na tradičním pondělním vědeckém semináři prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. Semináře se pravidelně účastní i další členové a doktorandi katedry teorie práva a právních učení a katedry ústavního práva. Seminář se koná v pondělí od 18,00 v místnosti č. 38.
Vědecký seminář je volitelným předmětem pro studenty, kteří mají zkoušku z teorie práva, vítáni na diskusích jsou ale i studenti 1. ročníku. "Prospěl" je možno získat za aktivní účast na semináři ve formě a) přednesení referátu (včetně zaslání krátkých tezí, osnovy a seznamu literatury týden předem) nebo b) účasti na většině seminárních setkání a podnětného vystupování v diskusích nebo přednesení koreferátu. Účast na seminárních schůzkách není podmíněna zápisem do semináře, zváni jsou všichni členové akademické obce.
Zájemci o přednesení referátu (20 až 30 minut, základ pro diskusi) nechť se obrátí na doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. osobně, e-mailem (wintr@prf.cuni.cz) nebo na první schůzce. Lze přednést referát na některé téma (nebo jen část tématu) ze seznamu v dokumentech katedry teorie práva nebo na wintr.cz, poreferovat o zajímavé knize nebo článku, nebo navrhnout vlastní téma. K základnímu referátu lze přednést též koreferát v délce 5 až 10 minut jako zpětnou vazbu nebo rozbor dílčího tématu.


Literatura
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Doporučená:
  • Gerloch, A. Teorie práva, 6. vyd. Plzeň. 2013.
  • Další literatura se odvíjí od zaměření referátů - viz anotace..
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Program vědeckých seminářů se v jednotlivých semestrech liší a bývá upřesněn vždy na první (informativní) schůzce v příslušném semestru a zveřejněn v dokumentech katedry a na wintr.cz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK