PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II. - HV3021
Anglický název: French Grammar in legal texts II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (20.01.2020)
Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II.

Cílem předmětu je zdokonalování písemného a ústního projevu prostřednictvím gramatických cvičení. Výuka bude zaměřena na ty gramatické jevy, které mohou způsobovat interpretační potíže při četbě odborných textů.

Zakončení předmětu: kolokvium - písemný test

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (20.01.2020)
Povinná:
  • Boulares, M., Frérot, J.-L. Grammaire Progressive du Francais. Avancé . 2. Paris, CLE International/Sejer. 2012. 978-2-09-038118-4.
Doporučená:
  • Miquel, Claire. Vocabulaire Progressif du Francais. Niveau avancé. 2. Paris, CLE International/Sejer. 2012. 978-209-038130-6.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (12.05.2020)

Kolokvium - písemný test z probraných gramatických a lexikálních jevů.

Pouze uvedené lekce:

3 - Négations

7 - Infinitif

8 - Participe présent

9 - Gérondif

10 - Adjectif verbal

17 - Pronoms relatifs 

Minimální úspěšnost u kolokvia je 65%

Možnost získání bonusových bodů  za odevzdání individuálně zadané domácí práce (překlad kratšího literárního textu z francouzštiny do češtiny).

 

Požadavky ke kolokviu distanční formou:

Vypracování všech průběžně zadávaných úkolů z uvedených lekcí:

3 - Négations

7 - Infinitif

8 - Participe présent

9 - Gérondif

10 - Adjectif verbal

17 - Pronoms relatifs 

Minimální úspěšnost: 65%

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (20.01.2020)

I.

1. Le verbe: le subjonctif, la forme passive, la forme pronominale, la forme impersonnelle, le participe présent, le participe passé, le gérondif

2. Le verbe: la négation

3. L´adjectif verbal

4. Les articulations logiques:

- l´expression de la cause, de la conséquence, de la comparaison;

- l´expression du but;

- l´expression de l´opposition et de la concession;

- l´expression de la condition et de l´hypothèse;

5.  Les pronoms - personnels, relatifs, interrogatifs

 

II.

1. L´opinion et l´appréciation

2. Le psychisme (troubles psychologiques, maladies mentales)

3. La vie intellectuelle

4. L´enseignement supérieur

5. La vie et la mort

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (20.01.2016)

Znalost francouzštiny na úrovni B2 evropského referenčního rámce.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (20.01.2020)

Předmět je vhodný pro posluchače se znalostí francouzštiny na úrovni B1-B2 evropského referenčního rámce.

Podmínky zakončení předmětu - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (20.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK