SVOČ: Finance a podnikání - HV2924
Anglický název: Student Research - Finances and Business
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: HP4194
Ve slož. prerekvizitě: HM2401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)