PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
SVOČ: Správní právo - HV2916
Anglický název: Student Research: Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK