PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
SVOČ: Ústavní právo - HV2904
Anglický název: Student Research: Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0401
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK