PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Zájmová tělesná výchova I. - HV2201
Anglický název: Physical Education I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (22-KTV)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HV2001
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radek Jenček
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radek Jenček (05.02.2018)
Katedra tělesné výchovy si za základní cíl klade zakotvení pohybových aktivit v hodnotovém žebříčku sportujících studentů. Prostřednictvím semestrální výuky jednotlivých TV oddílů, jakož i zimních a letních TV kurzů širokého spektra zaměření, umožňuje tělesná výchova zvyšovat fyzickou kondici, podporuje psychickou odolnost a je významným prostředkem regenerace (zdravotní aspekt), zároveň pozitivní měrou upevňuje vztahy mezi studenty a kladně působí na jejich charakterový rozvoj (společenský aspekt). A protože sport má být především zábava, neopomíjíme ani soutěžní akce a studenti mají možnost vyzkoušet si také méně tradiční disciplíny (prožitkový aspekt).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radek Jenček (11.09.2019)

     Výuka tělesné výchovy probíhá v hodinách stanovených rozvrhem v objektech, které má katedra tělesné výchovy k dispozici (PF, SCUK Hostivař, Sokol Michle, LC Mammut Holešovice, Sport Hamr Záběhlice). Studenti si volí jednu z následujících disciplin: basketbal, volejbal, kopaná, futsal, florbal, tenis, stolní tenis, badminton, beachvolejbal, kondiční posilování, plavání, lezení na umělé stěně a další cvičební oddíly.

 

Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2019/2020:

Aerobik step– aerobiková choreografie, posilování problémových partií, strečink.

Bosu – lehce aerobní, posilovací, balanční, rehabilitační a relaxační cvičení na nafukovací kopuli – bosu.

Bosu-core training – dynamické a statické posilování se zapojením hlubokého stabilizačního systému s využitím bosu.

Contemporary dance–standing pilates – využití principu Pilatesovy metody ve scénickém tanci, určeno pouze pro pokročilé.

Core fit slide – intenzivní funkční trénink s fit slide podložkami, tj. posilování celého těla, práce s vahou vlastního těla a využívání principu skluzu.

Core natural – kruhový core training – posilování hlubokého stabilizačního systému a celého těla s využitím přirozených zvířecích pohybů (tygr, had, opice a další) pro začátečníky i pokročilé, cvičí se naboso v pohodlném oblečení.

Core training – intenzivní posilování s využitím práce hlubokého stabilizačního systému a správného dýchání.

Cvičení proti bolestem v zádech – speciální cvičení s využitím pomůcek (bosu, overball, gumy, apod.).

Fitball – zdravotní, lehce aerobní, posilovací a protahovací cvičení na velkých míčích.

Kondiční posilování vedené – skupinové a individuální tréninky na posilovacích přístrojích zaměřené na celkové zpevnění těla.

Kondiční trénink – aerobní posilovací cvičení na stanovištích s hudbou i bez hudby.

Kondiční trénink venku – speciální atletická cvičení a metody pro rozvoj fyzické kondice (kruhový trénink, crossfit, tabata trénink).

Kruhový trénink – vysokointenzivní intervalové cvičení s pomůckami, při kterém se na 10-15 stanovištích uspořádaných do kruhu procvičí celé tělo.

Pilates – posilování a tvarování těla, zvyšuje sílu, flexibilitu, koordinaci, vytrvalost, rozvíjí dýchání, protažení. 

Plavání (řízená výuka), začátečníci – cílem je uplavat 25 metrové úseky a individuálně zlepšit techniku plaveckých stylů znak, prsa a kraul, pokročilí – viz začátečníci na 50 metrových úsecích, nácvik prsové a kraulové obrátky, technická cvičení, kondiční – absolvování tréninkových jednotek jako komplexní přípravy na plavecké závody, možnost reprezentovat PF UK na VŠ lize.

Powerjoga – dynamický styl jógy, který rozvíjí stabilitu a sílu celého těla tím, že jde o plynulý přechod z jedné pozice do druhé a není zde pevně stanovena sada cviků.

Spinning – vysoce účinné kardiovaskulární skupinové cvičení na stacionárním kole doplněné o lehké posílení a protažení celého těla.

Standing pilatesspeciální cvičení tvarující tělo a rozvíjející koordinaci pomocí základů klasického baletu a principů Pilatesovy metody, cvičí se naboso převážně ve stoji.

Tabata – velmi efektivní a náročná metoda intervalového tréninku, zejména s vlastní vahou těla, při kterém se zvyšuje fyzická kondice a síla zároveň.

 

     Součástí výuky tělesné výchovy jsou také kurzy ( zimní i letní ) a různé jednodenní sportovní akce pořádané katedrou tělesné výchovy ( turnaje, cvičení ). Na tyto akce se studenti přihlašují osobně u příslušných vyučujících nebo na sekretariátu KTV ve stanovených termínech.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Radek Jenček (20.09.2018)

PRAVIDLA UZNÁVÁNÍ ZÁPOČTŮ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY:

 

1.   Během studia lze za volitelný předmět TV (výuka v oddílech TV + tělovýchovné kurzy) získávat kredity s podmínkou, že za semestrální výuku TV lze získat maximálně 8 kreditů za "TV I., II., III. a IV.", v návaznosti pak další kredity za tzv. "zájmovou TV I. a II.".

2.   Za tělesnou výchovu lze v jednom semestru získat 2 kredity (jedno přihlášení na TV I., II., III. nebo IV.), nad tento limit se lze také přihlásit, v případě volné kapacity, na "zájmovou TV I. nebo II." a to opakovaně během studia. TV kurzy ve zkouškových obdobích lze uznávat neomezeně dle obecných předpisů pro volitelné předměty.

3.   Tělesnou výchovu lze navštěvovat i mimo kreditní rámec (v případě volné kapacity a po domluvě s příslušným vyučujícím).

4.   V letním semestru 5.studijního ročníku nemůže být garantováno uznání zápočtu za výuku TV dříve než v zápočtovém týdnu (zpravidla 2. - 3.květnový týden).

    

Upozornění pro studenty přihlášené do TV oddílů: Z kapacitních důvodů, v případě 2 absencí bez řádné omluvy na začátku semestrální výuky, může být student vyškrtnut ze seznamu přihlášených v SIS! 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (20.04.2015)

     Maximálně 2 absence v rámci semestrální docházky!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK