PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aktuální otázky ústavního práva - HV2076
Anglický název: Current Topics of Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Vyučující: JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Prerekvizity : HP1171
Anotace
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (17.09.2019)
Cílem tohoto vědeckého semináře je seznámit se blíže s vybranými aktuálními otázkami ústavního práva a státovědy v ČR i v zahraničí a diskutovat o nich. Seminář probíhá formou úvodních referátů, které přednesou studenti, popř. doktorandi katedry a externí odborníci, a následné diskuze. Předmět je vhodný též pro zájemce o účast v soutěži SVOČ a diplomanty.

Literatura
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (17.09.2019)
Doporučená:
  • Václav Pavlíček a kol. . Ústavní právo a státověda II. díl. Ústavní právo České republiky, 2. vydání, Praha 2015.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (17.04.2020)

Předmět je zakončen kolokviem. Podmínkou absolvování je přednesení kvalitního referátu (k tomu zpracování stručné písemné anotace/tezí, které budou předem rozeslány ostatním účastníkům) a aktivní účast v diskuzích na ostatních hodinách.

 

V letním semestru 2019/2020 se kontrola studia bude výjmečně konat distanční formou. Konkrétní podmínky budou upřesněny. 

Sylabus
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (17.09.2019)

Referáty se mohou týkat zejména následujících okruhů: 1) aktuální vývoj ústavního práva ČR (připravované či přijaté novely předpisů z oboru ústavního práva a jejich analýza), 2) aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ČR nebo jiného českého, zahraničního či mezinárodního soudního orgánu a komentář k němu, 3) jiné problematické otázky či spory o výklad ústavního práva ČR, úvahy de constitutione ferenda, aktuální význam ústavních tradic, 4) aktuální otázky ochrany občanských a lidských práv v českém, evropském a mezinárodním kontextu, 5) ústavní vývoj ve světě, popř. srovnání ústavních institutů či úprav, 6) proměny současného státu v kontextu klasických koncepcí státovědy. Prostor pro volbu tématu a způsobu jeho zpracování je značný.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (24.11.2014)

Předmět je zakončen kolokviem. Podmínkou absolvování je přednesení kvalitního referátu a aktivní účast v diskuzích na ostatních hodinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK