PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Tělovýchovný kurz - letní I - HV2005
Anglický název: Summer sports training course I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (22-KTV)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Růžena Kosová
K//Je korekvizitou pro: HV2102
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radek Jenček (04.05.2017)
Letní TV kurzy se konají zpravidla v období od června do září příslušného akademického roku v rozsahu 5ti - 10ti dnů. KTV pořádá tuzemské i zahraniční kurzy, které vypisuje vždy začátkem dubna a informace k nim zveřejňuje na nástěnkách KTV na PF a prezentuje též na obrazovkách PF, v aktualitách KTV v SIS a na katedrálním facebooku.

Sportovním zaměřením jde o kurzy herní, vodácké, outdoorové (lezení, cyklo i pěší turistika), ap.

Studenti si tento volitelný předmět mohou zapisovat opakovaně. Přihlašování ovšem neprobíhá elektronicky přes SIS, ale osobně na sekretariátu KTV, případně u konkrétních asistentů TV.

Za absolvování každého kurzu je možné získat vždy 2 kreditní body.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK