PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Španělština pro pokročilé II. - HV1688
Anglický název: Spanish for advanced Students II.
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (04.09.2018)
Lekce obecné španělštiny spojující tradiční metody výuky s moderními typy komunikativních cvičení. Vychází ze současného španělského jazykového úzu, okrajově se zabývá i latinskoamerickou variantou španělštiny. Pozornost bude soustředěna především na ty jazykové dovednosti, které mohou posluchači později využít v kurzu právnické španělštiny.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (13.04.2020)

Písemný test z probraného učiva splněný alespoň na 70%

 

V letním semestru 2020 bude předmět klasifikován na základě distančního testu v rozsahu 3.-6. lekce učebnice Nuevo espaňol en marcha.

Podmínkou k udělení zápočtu je splnění testu alespoň na 70%.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (04.09.2018)

Francisca Castro Viúdez a kol.:"Nuevo Español en Marcha 3", SGEL 2014, Madrid
Unidad 7- 12

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Alena Votýpková (21.05.2015)

Pro zápis není nutné absolvovat žádný předcházející kurz.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (04.09.2018)

Pro zápis není nutné absolvovat žádný předcházející kurz. Zájemcům doporučujeme předem nahlédnout do zadané učebnice.

 

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (02.05.2017)

Povinná učebnice: Francisca Castro Viúdez a kol.:"Nuevo Español en Marcha 3", SGEL 2014, Madrid
Unidad 9 - 12

Doporučená literatura:
Francisca Castro Viúdez a kol.:"Nuevo español en Marcha 3"- Cuaderno de ejercicios, SGEL 2014, Madrid
Rosario Alonso Raya a kol.: "Gramática básica del estudiante de español", Difusión 2013, Barcelona

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK