PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Ochrana lidských práv v teorii i praxi II. - HV1485
Anglický název: Human Rights Protection in Theory and Practice II
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CRPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HV1480
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (08.09.2017)
Ochrana lidských práv v teorii i praxi II.

Garant předmětu:
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.

Ochrana lidských práv v teorii i praxi nabízí studentům možnost propojit teoretické znalosti s praxí. Předmět rozvíjí schopnosti studentů právo nalézt, interpretovat a aplikovat na určitý případ. Student se bude postupně podílet na právních rozborech, naučí se základy komunikace s klientem a základní přístupy k řešení právních problémů. To všechno umožní účastníkům orientovat se při práci s platným právem a vytvořit si potřebné návyky pro budoucí praxi.

Předmět je koncipován do dvou částí výuky, teoretické a praktické, rozdělené do dvou semestrů. Teoretická část, probíhající v prvním semestru, sestává z šesti výukových bloků. Výuka je zaměřené na praktické využití znalostí. V rámci výuky je možné absolvovat také pouze první semestr.

Praktická část ve druhém semestru probíhá pod vedením a supervizí pracovníků spolupracujících neziskových organizací, případně v rámci praxe v kanceláři Veřejného ochránce práv. Studenti se seznámí s problémy ochrany lidských práv a budou se moci aktivně účastnit řešení konkrétních případů.

Přihlášení na předmět: Na předmět se není možné přihlásit prostřednictvím ISu.

Pro přihlášení zašlete email s krátkým motivačním dopisem na adresu olptp@prf.cuni.cz, a to nejpozději do 17. října 2016.

Výuka a hodnocení v prvním semestru proběhne formou šesti výukových bloků, které se budou konat v pátek od 9 hodin ráno počínaje 21. říjnem 2016. Konkrétní data výuky budou přihlášeným studentům individuálně sdělena.
Zápočet v zimním semestru bude udělen na základě docházky, aktivity v hodinách a zpracování eseje na zadané téma.

Výuka a hodnocení ve druhém semestru probíhá ve spolupráci s jednou ze spolupracujících institucí (konkrétní instituce budou upřesněny v průběhu zimního semestru). Předpokladem úspěšného absolvování je docházka a plnění zadaných úkolů. Zápočet bude udělen na základě podkladů, poskytnutých spolupracujícími institucemi.

Doporučená literatura:
Bobek, M.; Boučková, P.; Kühn, Z. (ed.): Rovnost a diskriminace, Praha 2007
Fredman, S.: Antidiskriminační právo, Praha 2007
Gerloch, A.; Šturma, P. a kol.: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Praha 2011
Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012
Molek, P.: Právo na spravedlivý proces, Praha 2012
Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky, Praha 2011
Šabatová, A.: Ombudsman a lidská práva, Brno 2009
Šimíček, V.: Ústavní stížnost, Praha 2005
Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Plzeň 2015
Wintr, J.; Antoš, M. (eds.): Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi, Praha 2014


Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (08.09.2017)

Praxe v jednotlivých orgnaizacích jsou sjednávané individuálně, syllabus v této formě výuky není aplikovatelný.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: ONDRP1AJ (16.09.2016)

"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (08.09.2017)

Výuka a hodnocení ve druhém semestru probíhá ve spolupráci s jednou ze spolupracujících institucí (konkrétní instituce budou upřesněny v průběhu zimního semestru). Předpokladem úspěšného absolvování je docházka a plnění zadaných úkolů. Zápočet bude udělen na základě podkladů, poskytnutých spolupracujícími institucemi.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. (08.09.2017)

Doporučená literatura:
Bobek, M.; Boučková, P.; Kühn, Z. (ed.): Rovnost a diskriminace, Praha 2007
Fredman, S.: Antidiskriminační právo, Praha 2007
Gerloch, A.; Šturma, P. a kol.: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Praha 2011
Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012
Molek, P.: Právo na spravedlivý proces, Praha 2012
Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012
Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky, Praha 2011
Šabatová, A.: Ombudsman a lidská práva, Brno 2009
Šimíček, V.: Ústavní stížnost, Praha 2005
Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Plzeň 2015
Wintr, J.; Antoš, M. (eds.): Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi, Praha 2014

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK