PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Právnická angličtina III - HV0313
Anglický název: Legal English III
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP0316
Staré označení: 31
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0311, HP0312
Neslučitelnost : HP0316, HP1493
N//Je neslučitelnost pro: HP1493, HP0316
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (18.09.2019)
Pro studenty s počátkem studia v akademických rocích předcházejících akademickému roku 2017/2018.

Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.

Předmět Právnická angličtina III (HV0313) je zakončen kolokviem ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)

Výuka předmětu Právnická angličina III (kód HV0313) je zakončena kolokviem ve formě písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 13,14,15,17,18 z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat. Výsledek testu z předmětu Právnická angličtina III (HV0313) se zohledňuje ve výsledku zkoušky z předmětu Právnická angličtina IV (HP0315).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)

Výuka zahrnuje následující kapitoly z druhého dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016.:

13. Law of Torts - General Part 
14. Law of Torts - Special Part
15. Company Law
17. Labour Law - Employment
18. Civil Procedure 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (18.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (19.09.2019)

Marta Chromá et al.. New Introduction to Legal English, revised edition, Volume II. Praha: Karolinum. 2016. Kap. 13,14,15,17,18. ISBN 978-80-246-2007-7

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK