PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Konfesní právo - HV0191
Anglický název: Confession Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 19
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: správní právo
ústavní právo
finanční právo
mezinárodní právo veřejné
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
volitelné předměty pro 2. ročník
volitelné předměty pro 3. ročník
volitelné předměty pro 4. ročník
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo, Ústavní právo, Finanční právo, Mezinárodní právo veřejné, Pracovní právo a sociální zabezpečení
Neslučitelnost : HP0191
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
povinná

  • Tretera J. R., Přibyl S.: Konfesní právo a církevní právo str. 7-11, 16-23, 32-36, 39-112, 1997, J. Krigl
  • Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26. 3. 1997, sp.zn. I ÚS 211/96, publikováno in Revue círk. práva č. 3/97,také na internet. stránkách http://spcp.prf.cuni.cz v rubrice dokumenty
  • Tretera, J. R.: Stát a církve v České republice , 2002, Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří, 163 s.
  • Zák. č. 218/1949 Sb. v platném zněníZák. č. 308/1991 Sb. a další platné právní předpisyÚst. zák. č. 1/1993 Sb., Listina základních práv a svobod - sub 2/1993 Sb. Mezinárodní pakt o občanských právech a svobodách (viz vyhl. č. 120/1976 Sb.)

doporučená

  • Boháč, Zdeněk: Atlas církevních dějin českých zemí 1918 - 1999, 1999, Karmelit. nakladatelství Kostelní Vydří
  • Robbers, G.: Stát a církev v zemích Evropské unie, 2002, Academia, Praha

Poslední úprava: STUPKA (23.02.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK