PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Italština pro začátečníky II. - HV0144
Anglický název: Italian for Beginners II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Italský jazyk pro začátečníky II

Typ a rozsah: Semestrální kurs doporučený především posluchačům prvního a druhého ročníku;

pro zápis do volitelného předmětu Italský jazyk pro začátečníky II doporučujeme absolvování předmětu Italský jazyk pro začátečníky I, není to však podmínkou


Cíl: 1. Aktivní zvládnutí základního gramatického aparátu italského jazyka

2. Aktivní zvládnutí běžné slovní zásoby

3. Nácvik samostatné četby

Ukončení předmětu: kolokvium - písemný testLiteratura
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Povinná:
  • Bahníková, A., Benešová, H., Ehrenbergerová, L. , Polverari, A. Italština. 3. Praha. 2017. 6-10. 72-143. 978-80-7335-460-2.
Doporučená:
  • Rosendorfský, J. Italsko-český slovník. Nové výrazy!. Leda. Praha. 2001. 80-85927-87-X.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (31.03.2020)

Kolokvium = písemný test v rozsahu látky probírané v seminářích a distanční formou.

Učebnice Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda, Praha, 2017 ; lekce 6 -9

Minimální úspěšnost: 70%

 

Požadavky ke kolokviu distanční formou:

Vypracování všech průběžně zadávaných úkolů z lekcí 7, 8, 9 výše uvedené učebnice.

Minimální úspěšnost: 70%

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Učebnice: Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová, Polverari. Italština. Praha: Leda, 2017

Lekce 6 - 10

Gramatické jevy:

- časování sloves 2. třídy

- přivlastňovací zájmena

- řadové číslovky

- osobní zájmena přímého a nepřímého předmětu

- časování zvratných sloves

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK