Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva - HP4124
Anglický název: Simulation in the area of refugee and migration law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/80, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HDPV0012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000, HV3823
Ve slož. prerekvizitě: HM2701
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Cílem předmětu je skrze LARP seznámit studenty s problematikou uprchlického a migračního práva. Jde o výuku práva skrze simulaci v realitě. Studenti v průběhu prodlouženého víkendu vystupují v určitých rolích, a skrze uměle vytvořené situace se učí reagovat právně relevantním způsobem, tj. analyzovat a přinášet řešení právních problémů. Z hlediska znalostí si studenti sami nejprve načtou relevantní prameny náležející k jejich roli (např. mezinárodní smlouvy v oblasti uprchlického či humanitárního práva), poté si získané znalosti vyzkouší a ve zpětné vazbě se skrze vlastní otázky doberou podstaty právní úpravy.

Zásadní složkou je zpětná vazba, která probíhá po skončení simulace. Jedná se o několik hodin trvající diskusi nad zážitky, k nimž je vztahována právní úprava. Studenti se naučí řadě dovedností, především pak:
– používat právo ve vypjatých situacích,
– schopnost vyjednávat,
– schopnost formulovat právní argument,
– schopnost komunikovat s neprávníky, kteří musejí respektovat právní normy,
– schopnost práce v týmu,
– otestována je schopnost zachovat si nadhled a zdravý rozum v zátěžových situacích.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

1. Podkladem pro splnění kolokvia je aktivní účast na simulaci a zpětné vazbě.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Sylabus

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu patří:

–       konkrétní aspekty mezinárodní, evropské a vnitrostátní právní úpravy,

–       judikatura vnitrostátních soudů, ESLP, SDEU,

–       evropské právo v cizinecké a azylové oblasti,

–       aplikace práva jinými osobami než právníky,

–       práce v týmu ve ztížených podmínkách,

–       vyjednávání.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Požadavky k zápisu
Přihlašování je možné vždy jen v letním semestru na základě předchozího vyhlášení simulace. Probíhá zasláním stručného životopisu a motivačního dopisu (max. jedna A4, v anglickém jazyce) na e-mail simulovanytabor@prf.cuni.cz.
Poslední úprava: Hatina Viktor, Mgr. (29.08.2021)
Studijní opory

Vzhledem k tomu, že se jedná o předmět založený na simulaci, není žádná povinná literatura předepisována. Konkrétní předpisy a knihy však mohou být předepsány pro konkrétní roli, kterou student s předstihem dostane.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)