PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Competition law and liberalization of network industries in Europe - HP4041
Anglický název: Competition law and liberalization of network industries in Europe
Zajišťuje: Centrum právní komparatistiky (22-CPK)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Dr. Rita Ildikó Sik - Simon, LL.M., Dr.
JUDr. Štěpán Svoboda, Ph.D.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (20.03.2018)
Hlavním přínosem pro studenty je pochopení hospodářské soutěže ve specifických podmínkách síťových sektorů.
Po absolvování kurzu se studenti vyznají v národních a evropských pravidlech hospodářské soutěže a budou moci
porovnat jednotlivé národní předpisy. Budou také znát zákládní principy a fungování regulace trhu, a hlavní rozdíly
v právní praxi jednotlivých národních orgánů, dohlížejících na dodržování hospodářské soutěže.

Zaměření předmětu
Účinná hospodářská soutěž je hlavním organizačním principem jednotného evropského trhu, ale některé klíčové
sektory dodnes nefungují bez regulace. Vzhledem k tomu, že velké evropské společnosti působí po celé Evropě,
je důležité, aby studenti pochopili pravidla hospodářské soutěže a regulace nejen v národním, ale i v evropském
kontextu. Kurz si klade za cíl vysvětlit kontext a odchylky českého, německého a maďarského soutežního práva v
evropském kontextu. Jako referenční národní právní řády byl vybrán jeden, který je starým členským státem EU, a
jeden, který má obdobné právněpolitické pozadí jako ČR. Předmět není zaměřen pouze na právní úpravu, nýbrž
důraz je kladen zejména na rozhodovací praxi a práci s právními prameny.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.03.2018)
Povinná:
  • ...
Sylabus -
Poslední úprava: Ludmila Nováčková (24.10.2019)


Competition law and liberalization of network-industries in Europe, 2019
 
Place: 304, Thursdays at 14:00-16:00
 
 
1) 10.10.2019 Regulation in network sectors (Dr. iur Rita Simon LL.M, BA)
Regulatory goals and regulatory tools (access control, network regulation, price regulation)
 
2) 17.10. Competition law (in network sectors) 1 (JUDr. Petra Pipkova, Ph.D., LL.M.eur)
Introduction to competition law issues in network sectors, the addressees of the competition rules
 
3) 24.10 Telecommunications and Competition Law (Ing. Milan Brouček, Senior economist at Havel&Partners, former Chief Economist of the Office, PMU, former economist at DG COMP)
Relevant markets, margin squeeze, co-operation in infrastructure construction, licensing and its competitive aspects and state aid
 
4) 31.10 Competition law (in network sectors) 2 (JUDr. Petra Pipkova, Ph.D., LL.M.eur) Competition law in network sectors: defining the relevant market, anti-competitive practices with focus on dominant position
 
 
5) 7.11 Regulation and liberalization of the telecommunications market (Dr. iur Rita Simon LL.M, BA)
Market liberalization, regulatory objectives, regulatory instruments (access control, network regulation, price regulation)
 
 
6) faculty night - no lectures 


7) 21.11 Liberalization and regulation of the energy sector (Mgr. David Vosol, M.B.A. - bpv BRAUN PARTNERS)
Liberalization and regulation, price regulation
 
 
8) 28.11 Gas and Competition Law (JUDr. Petra Pipkova, Ph.D., LL.Meur)
Market liberalization, relevant markets, refusal to supply
 
 
9-10) 12.12 Market Regulation - Post Office (JUDr. Štěpán Svoboda, LL.M, European Commission (DG COMP)
Liberalized postal services market - Will the public service survive?
 
Rail transport and Competition Law (JUDr. Petra Pipkova, Ph.D., LL.Meur)
Market liberalization, relevant markets, predation and discrimination
 
 
11) 19.12 Market Regulation – Rail transport (Dr. Rita Sik-Simon LL.M, BA)
Regulatory goals and liberalization (access control, network regulation, price regulation)
 
 
12) 9.1.2020 Reserve
 
13) 16.1.2020 Written Exam

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (20.03.2018)

obligatory:

Whish & Bailey: Competition Law, OUP 2015, 8th ed.

recommended:

Bellamy & Child: European Community Law of Competition, OUP 2013, 7th ed.

Jones & Suffrin: EU Competition Law, OUP 2016, 6th ed.

Faull & Nikpay: The EU Law of Competition, 2014, 3rd ed.

Schmidt: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, Oldenbourg, 2012, 9. vyd.

Emmerich: Kartellrecht, München, 2008, 11. vyd.

Kühling: Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, C.H.Beck, 2004, 1. vyd. 2004,

Petr a kol.: Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, C.H.Beck 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK