PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Academic writing - HP3904
Anglický název: Academic writing
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eva Dvořáková
Vyučující: Mgr. Eva Dvořáková
Neslučitelnost : HV2077
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Dvořáková (10.02.2020)
This is not a legal writing course. Rather than focusing on legal language, the course aims to enhance general (academic) writing skills of the participants. This objective should be achieved by:

1. making the participants aware of various genres;
2. providing useful techniques for effective writing;
3. highlighting grammatical issues with important stylistic implications; and
4. expanding the participants´ vocabulary (e.g. collocations, prepositions, verbs).

The participants will be asked to pass the final test and submit 2 assignments which will be corrected and graded. Based on the feedback provided by the teacher, the students will self-correct and re-submit the final version. Mandatory attendance of 70% is required.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Dvořáková (01.04.2020)

(Požadavky ke zkoušce (kolokviu): 2 vypracované písemné úkoly (+ oprava dle zpětné vazby a zaslání finální verze), písemný test (zejména probíraná slovní zásoba) a 70% docházka)

Po dobu platnosti mimořádných opatření je předmět Academic writing - HP3904 vyučován distančně. Předmět je plněn na základě úkolů zadávaných v Moodlu. Podrobné informace jsou uvedeny ve fakultním Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Dvořáková (10.02.2020)

An indicative overview of the course:

1.       Academic style

2.       Unity, coherence

3.       Commenting on cases and legislation

4.       Types of essays: argumentative, cause/effect, comparison

5.       Argumentative essay

6.       Abstract

7.       Review

8.       Problem question

9.       Research paper

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Dvořáková (10.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Dvořáková (10.02.2020)

Literatura:

MCCARTHY, Michael. Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice. 2008. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK