PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Translating Czech Company Law into English - HP3901
Anglický název: Translating Czech Company Law into English
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM2101
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (29.02.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy překládání právních textů a překladatelskými postupy při překládání českého zákona o obchodních korporacích a odvozených právnických textů do angličtiny. Předmět je určen studentům s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří mají zájem o překlad, jsou připraveni se na semináře připravovat a průběžně odevzdávat vypracované překlady.
Doporučujeme nejprve úspěšně absolvovat předmět HP0292 Obchodní právo II, absolvování předmětu HP3622 Legal English for Commercial Practice: Company Law je výhodou.

Předmět je zakončen zkouškou, která vychází z průběžného hodnocení vypracovaných překladů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (01.04.2020)

1.4.2020

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Translating Czech Company Law into English  (HP3901) zajišťuji distančními prostředky v aplikaci Moodle. Zkoušku je možné získat distančním způsobem na základě splnění všech zadaných úkolů v Moodle. Známka bude stanovena na základě všech hodnocených zadání.

K zakončení předmětu požadujeme 70% docházku na semináře a pět vypracovaných a včas odevzdaných překladů v rozsahu do 150 slov.

Předmět je zakončen zkouškou, která vychází z průběžného hodnocení vypracovaných překladů. 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (29.02.2020)

Založení a vznik obchodní korporace (Výpis z obchodního rejstříku)
Orgány obchodní korporace  (Smlouva o výkonu funkce jednatele)

Společnost s ručením omezeným (Společenská smlouva)

Akciová společnost (Smlouva o úplatném převodu akcií na jméno)
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 

Zrušení a zánik obchodní korporace  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (29.02.2020)

Ostatní litertura:

CHROMÁ, Marta. Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2851-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK