PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
International Administrative Law - HP3722
Anglický název: International Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout international administrative law 2020 (2).docx Eva Preclíková
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (25.01.2020)
The course will deal with the academic discipline of “international administrative law” (droit administratif international, diritto amministrativo internazionale, Internationales Verwaltungsrecht) from two different perspectives. Firstly, it will analyse how the administrative law is influenced by the activities of specific international organisations (international administrative unions). Attention will be paid both to the very classical unions (e.g. various river commissions, Universal Post Union, International Telecommunications Union etc.) and to very modern features, as is the SWIFT, Internet Assigned Numbers Authority, ISO etc. Secondly, it will deal with the question, how the national administrative law regulates foreign elements (e.g. recognition of foreign administrative decisions, delivery of domestic administrative decision abroad etc.). The course is opened for both Czech and Erasmus students.
Literatura
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (20.12.2018)
Povinná:
  • Presentations & articles delivered at the lectures..
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (05.01.2018)

Written exam.

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. (25.01.2020)

1.      Introduction to the International Administrative Law. Historical perception of “International Administrative Law”: Is “International Administrative Law” part of International or Administrative Law? (19th February 2020).

2.      International Administrative Unions I, their history, areas where they work and powers they have been conferred – with a special attention to river commissions (4th March 2020).

3.      International Administrative Unions II, recent developments towards hybrid and private subjects being active in the field of administration (9th March 2020).

4.      International Administrative Law and the EU law – European Administrative Law (16st March 2020).

5.      Circulation of administrative decisions I. - Delivery of administrative decisions abroad – models in international law (23th March 2020).

6.      Circulation of administrative decisions II. - Delivery of administrative decisions abroad – case studies (1st April 2020).

7.      Circulation of administrative decisions III:. Recognition of foreign administrative acts – models in international and EU law (15th April 2020).

8.      Circulation of administrative decisions IV:. Recognition of foreign administrative acts – refusal of recognition and review of foreign administrative acts (22th April 2020).

9.      Circulation of administrative decisions V:. Recognition of foreign administrative acts – further practical problems, in particular nullity (29th April 2020).

10.   Written Exam (13th May 2020).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK