PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Central and Eastern European Moot Court Competition - HP3080
Anglický název: Central and Eastern European Moot Court Competition
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Jan Exner
Vyučující: JUDr. Jan Exner
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity : HP1322, HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0901, HM0901
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jan Exner (28.03.2019)
Cílem povinně volitelného předmětu Central and Eastern European Moot Court Competition je příprava a zapojení
studentů do mezinárodní soutěže v evropském právu. Těžištěm povinně volitelného předmětu je simulovaný
případ z evropského práva, který každý rok vydává pořadatel Central and Eastern European Moot Court
Competition. Vybraní studenti se v rámci toho předmětu seznámí s odbornou terminologií a prací s odbornými
texty, naučí se pracovat s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. V průběhu povinně volitelného předmětu
jsou studenti povinni zpracovat písemné podání k Soudnímu dvoru Evropské unie na simulovaný případ.
Následně se budou studenti za pomoci vyučujícího připravovat na ústní kolo soutěže. Samotná soutěž probíhá v
anglickém jazyce.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (05.02.2018)

Přihlašování probíhá prostřednictvím výběrového řízení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (06.04.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK