PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
European Law moot Court Competition - HP3079
Anglický název: European Law Moot Court Competition
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity : HP1322, HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0901, HM0901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Prouza (18.07.2013)
European Law Moot Court Competition je příprava a zapojení studentů do mezinárodní soutěže v evropském
právu. Těžištěm povinně volitelného předmětu je simulovaný případ z evropského práva, který každý rok vydává
pořadatel European Law Moot Court Competition. Vybraní studenti se v rámci toho předmětu seznámí s odbornou
terminologií a prací s odbornými texty, budou nuceni vyhledávat podklady pro řešení simulovaného případu, naučí
se pracovat s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. V průběhu povinně volitelného předmětu jsou studenti
povinni zpracovat písemné podání k Soudnímu dvoru Evropské unie na simulovaný případ. V případě postupu do
regionálního kola / finále soutěže se budou studenti za pomoci vyučujícího připravovat na ústní kolo soutěže.
Samotná soutěž probíhá v anglickém a francouzském jazyce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK