PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Obchodní právo - KLP - HP3000
Anglický název: Business Law - Case-study Test
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 KLP [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Korekvizity : HP0296
Neslučitelnost : HPOP0000
K//Je korekvizitou pro: HP0010, HP0007
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (07.01.2015)
Zadání klauzurní práce obsahuje pět skutkových dějů se zadanými otázkami, na které musí studenti písemně odpovědět s využitím povolených právních předpisů a prokázat tak schopnost aplikace relevantních právních norem na obchodněprávní případy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK