PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Lidskoprávní moot court - HP2093
Anglický název: Human Rights Moot Court
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0601, HM2601
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)
Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické znalosti a praktické schopnosti, kterých by se dalo využít během dalšího studia a praxe v oblasti práva. Judikatura ESLP se dotýká velmi širokého spektra právních odvětví a je použitelná jak ve sféře procesního, tak i hmotného práva. Znalost základních principů interpretace práva ESLP a dovednost rychle se orientovat v jednotlivých rozsudcích a rozhodnutích, naučí studenty efektivně pracovat s právními texty. Předmět může sloužit jako příprava na Moot court soutěž v oblasti mezinárodního nebo evropského práva v anglickém jazyce jako například European Human Rights Moot Court Competition, Concours européen des Droits de l'Homme René Cassin a další.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)

Příprava podání k Evropskému soudu pro lidská práva.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)

bloková výuka

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (27.03.2018)

Příprava podání k Evropskému soudu pro lidská práva.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (01.05.2015)


Karen Reid. A practitioner‘s guide to the European Convention on Human Rights . 2012.
Christoph Grabenwarter. European Convention on Human Rights : commentary . 2014.
D.J. Harris, M. O‘ Boyle, E.P. Bates, C.M. Buckley. Law of the European Convention on Human Rights . 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK