PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Volební právo a volební systémy - HP2029
Anglický název: Election Law and Electoral Systems
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0401
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. (24.02.2017)
Kurz je věnován nejdůležitějším aspektům voleb a volebního práva. Výuka kombinuje právní a politologický přístup, které jsou pro zkoumání této problematiky oba nezbytné. Hlavní důraz je však kladen na platnou právní úpravu v ČR, a to jak v ústavní rovině, tak v rovině volebního zákonodárství. Struktura kurzu vychází z výkladu jednotlivých institutů, které jsou doplňovány mezinárodní komparací. Oproti minulým letům klade větší důraz na interaktivitu a vyžaduje od studentů průběžnou domácí přípravu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (17.04.2020)

V letním semestru 2019/2020 se kontrola studia bude výjmečně konat distanční formou. Konkrétní podmínky budou upřesněny. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. (19.02.2018)

Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je poctivá domácí příprava a aktivní účast (s docházkou minimálně 75 %) během celého semestru. Každý účastník bude také součástí jednoho týmu, který jednou za semestr zpracuje společnou prezentaci na výše uvedené zadání (v rozsahu nejdéle 10 minut) včetně předem rozeslaného písemného podkladu.

Výsledná známka bude vycházet z dílčího hodnocení tří složek:

·       aktivita během jednotlivých hodin                              25 %

·       týmová práce (písemná i ústní část)                           20 %

·       závěrečný test                                                          55 %

Povinná literatura je uvedena u jednotlivých hodin a předpokládá se, že ji účastníci budou mít předem nastudovanou. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK