PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Presentation Skills for Lawyers I. - HP1525
Anglický název: Presentation Skills for Lawyers I
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jana Dvořáková
Vyučující: PhDr. Jana Dvořáková
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM2101
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Dvořáková (03.02.2020)
The course addresses these topics:
1. What makes a good presentation?
2. Structure of presentations
3. Language of presentations
4. Guided presentation practice
5. Giving and getting feedback
6. Using visuals and equipment; PowerPoint or Prezi presentation programmes
7. Dealing with questions - asking, responding,answering
8. Formal and informal presentation practice

Examination: Final students´ results are based on active participation throughout the course and continuous assessment - these include oral parts, i.e. delivering presentations, and written parts - written home assignments, written feedback on other course participants´ presentations and on the course.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Dvořáková (28.02.2016)

1. Basics of developing and practising presentation skills in English

2. Learning, revising, and practising vocabulary necessary in delivering and evaluating presentations

3. Practising vocabulary of some branches of law

4. Learning and practising giving and getting feedback

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Dvořáková (30.01.2019)
Doporučená:
  • Comfort, Jeremy. Effective Presentations in English. OUP.
  • Chromá, Marta. Anglicko-český právnický slovník.
  • Chromá, Marta. Česko-anglický právnický slovník.
  • Chromá, Marta. New Introduction to Legal English I, II Revised Edition. 6,10,12,13,15,17,19.
  • Powell, Mark. Presenting in English.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Dvořáková (14.04.2020)

1. Minimum  80% attendance (you can miss 2 classes at maximum, you have to participate in at least 3 of 4 final conference sessions)

2. Submitting all written home assignments on time

3. Oral part - delivering one guided and one free (final) presentation

4. Written part -  1) submitting written outline of one's own presentation,

                            2) submitting written feedback of one presentation given by another course participant - based on the  feedback sheet provided

                            3) submitting written course feedback

 

 

Po dobu platnosti mimořádných opatření je výuka předmětu  Presentation Skills for Lawyers I (HP1525) od 16.3.2020 zajišťována distančními prostředky v aplikaci Moodle. Zkoušku je možné získat distančním způsobem na základě splnění všech zadaných úkolů v Moodle. Známka bude stanovena na základě všech hodnocených zadání.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jana Dvořáková (03.02.2020)

1. What makes a good presentation?
2. Structure of presentations 
3. Language of presentations 
4. Guided presentation practice 
5. Giving and getting feedback 
6. Using visuals and equipment; PowerPoint or Prezi presentation programmes 
7. Dealing with questions - asking, responding,answering 
8. Formal and informal presentation practice

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Jana Dvořáková (03.02.2020)

Zápis od ZS 2015/2016 probíhá  přes IS. Předmět je určen přednostně studentům 3., 4., 5.ročníku

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Dvořáková (03.02.2020)

1. Minimum  80% attendance (you can miss 2 classes at maximum, you have to participate in at least 3 of 4 final conference sessions - or 2 out of 3 - depending on group size and semester length)

2. Submitting all written home assignments on time

3. Oral part - delivering one guided and one free (final) presentation

4. Written part -  1) submitting written outline of one's own presentation,

                         2) submitting written feedback of one presentation given by another course participant - based on the  feedback sheet provided

                         3) submitting written course feedback

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK