PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV. - HP1518
Anglický název: Legal French as a Second Foreign Language IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP0155
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP0151
N//Je neslučitelnost pro: HP0151
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce. V 4. semestru výuky se probírají tato témata :
Droit pénal général, Code pénal:infractions, Procédure pénale: généralités, Déroulement de la procédure pénale, Systeme bancaire, Finances publiques, Administration publique, Droit de l´Union européenne

Povinná literatura: Tomaščínová, Jana. Úvod do právnické francouzštiny II. Praha: Nakladatelství Karolinum,2019
Doporučená literatura:
Larišová, Markéta. Francouzsko-český a česko francouzský právnický slovník. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš, Čeněk, 2008
Cornu Gérard. Vocabulaire juridique, Paris: PUF, 2007
http://www.legifrance.gouv.fr : Současná judikatura francouzských soudů,s přihlédnutím k probíraným tématům

Požadavky ke zkoušce: 1. písemný test (minimální úspěšnost 65%) 2. diferenční heslář 50 slovních spojení minimálně dvoučlenných z textu dle vlastního výběru v rozsahu cca 20 stran
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Povinná:
  • Tomaščínová Jana. Úvod do právnické francouzštiny II. 1. Praha-Karolinum. 2019. 6, 9-13,15. 978-80-246-3859-1.
Doporučená:
  • Larišová, M. Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník. 1. Plzeň. 2008. 978-80-7380-111-3.
  • Cornu, Gérard. Vocabulaire juridique. Paris, PUF. 2-13-050600-3.
  • http://www.legifrance.gouv.fr. Současná judikatura francouzských soudů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (12.05.2020)

Zkouška:

1.diferenční heslář 50 minimálně dvoučlenných slovních spojení (např. la légitime défense, commettre une infraction) vybraných ze zvoleného právního textu o délce 20 stran

2. písemný test z probraného učiva (minimum: 65% bodového zisku)

Pouze uvedené lekce:

Droit pénal général

Code pénal: infractions

Administration publique

Union européenne

  

Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěné formě je podmínkou pro připuštění k písemnému testu.

 

 

Požadavky ke zkoušce distanční formou:

 

1) Vypracování resumé z textů lekce Administration publique a Union européenne

 

2) Vypracování cvičení:

 

a) Administration publique - cvičení 3, 7, 8, 12, 17, 18B, 21

 

b) Union européenne - cvičení 10

 

c) Droit pénal général - úkol na slovní zásobu Droit pénal -I (zasláno mailem); Code pénal: les infractions - úkoly na slovní zásobu Droit pénal - infractions I+II+III (zasláno mailem)

 

3) Vypracování hesláře ze zvoleného právního textu.

 

Minimální úspěšnost: 70%

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Probíraná témata:

- droit pénal général,

- Code pénal:infractions,

- procédure pénale: généralités,

- déroulement de la procédure pénale,

- système bancaire,

- finances publiques,

- administration publique,

- droit de l´Union européenne

 

Studijní materiály poskytne vyučující.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK