PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická francouzština jako další cizí jazyk II. - HP1514
Anglický název: Legal French as a Second Foreign Language II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP0152
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP0151
N//Je neslučitelnost pro: HP0151
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Právnická francouzština jako další cizí jazyk II.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce. Zvládnutí základní právnické terminologie dle níže uvedených témat:
Sujets de droit (droits de la personne physique, capacité juridique), Biens et droits réels, Obligations, Exécution des obligations, Responsabilité civile.
Povinná literatura: Tomaščínová J.: Úvod do právnické francouzštiny I. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019; Larišová, M. Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008

Požadavky ke zkoušce: 1. písemný test (minimální úspěšnost 65%) 2. diferenční heslář 50 minimálně dvoučlenných slovních spojení z textu dle vlastního výběru v rozsahu cca 20 stran
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Povinná:
  • Tomaščínová Jana. Úvod do právnické francouzštiny I. 1. Praha-Karolinum. 2019. 5-6, 8-9,12. 978-80-246-3642-9.
Doporučená:
  • Larišová, M. Francouzsko-český a česko-francouzský právnický slovník. 1. Plzeň. 2008. 978-80-7380-111-3.
  • Cornu Gérard. Vocabulaire juridique. Paris, PUF. 2-13-050600-3.
  • http://www.legifrance.gouv.fr. Současná judikatura francouzských soudů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (12.05.2020)

Zkouška:

1.diferenční heslář 50 minimálně dvoučlenných slovních spojení (např. la légitime défense, commettre une infraction) vybraných ze zvoleného právního textu o délce 20 stran

2. písemný test z probraného učiva (minimum: 65% bodového zisku)

Pouze uvedené lekce:

Sujets de droit - les droits de la personne physique, capacité

Biens et droits réels

Obligations

Exécution des obligations

  

Odevzdání diferenčního hesláře spolu s podkladovým textem v tištěné formě je podmínkou pro připuštění k písemnému testu.

 

 

Požadavky ke zkoušce distanční formou:


1) Vypracování resumé lekcí Biens et droits réels, Obligations, Exécution des obligations

2) Vypracování cvičení na slovní zásobu - Droits réels, Obligations - zasláno mailem

3) Vypracování hesláře ze zvoleného právního textu. 

Minimální úspěšnost: 70%

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (30.01.2020)

Témata:

- sujets de droit (droits de la personne physique, capacité juridique),

biens et droits réels,

- obligations,

- exécution des obligations,

- responsabilité civile,

 

 

Učebnice: Tomaščínová, J. Úvod do právnické francouzštiny I. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019

Podmínky zakončení předmětu - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK