PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Právnická němčina jako další cizí jazyk II - HP1502
Anglický název: Legal German as a Second Foreign Language II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Horálková
Vyučující: Mgr. Catherina van den Brinková Štifterová
Třída: cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP0981
Je neslučitelnost pro: HP0981, HP0985, HP0982
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lada Kloutvorová (11.09.2018)
Studenty s dobrou znalostí němčiny na úrovni maturity uvede tento seminář do problematiky právnické němčiny, seznámí je s odbornou terminologií vybraných právních oborů a poskytne jim návod na porozumění originálním právním textům.
Literatura - němčina
Poslední úprava: PhDr. Milena Horálková (25.09.2015)
Povinná:
  • Horálková, Linhartová, Henkel. Němčina pro právníky. 1.(dotisk). , nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň. 2010. 80-86898-16-4.
Doporučená:
  • Horálková, Milena. Německo-český právnický slovník. 1. Praha, nakl. LEDA spol. s r. o.. 2003. 2003. 80-7335-019-X.
  • Horálková, Milena. Česko-německý právnický slovník. 1. , nakl. Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň. 2011. 978-80-7380-275-2.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Milena Horálková (17.01.2018)

 

 

Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou učebnicí,  s lekcemi  7-12 a dále s pracovními listy poskytnutými během výuky.  

 

Při výuce se vychází z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.

 

Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst německé odborné publikace z různých právních oborů.

 

Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na středoškolské úrovni.

 

Výuka je zakončena písemnou zkouškou z probírané látky. Půlhodinový test lze při nesplnění požadavků dvakrát opakovat.

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK