PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Legal English for Commercial Practice: Finance - HP1402
Anglický název: Legal English for Commercial Practice: Finance
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)
The course focuses on the language required to discuss primarily finance related topics as listed in the syllabus. It introduces the most important concepts and enables the students to practice using the language in various assignments including reading comprehension, listening, spoken interaction and writing.
The course is completed with examination in the form of written test.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (01.04.2020)

1.4.2020 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu LECP: Finance  (HP1402) zajišťuji distančními prostředky v aplikaci Moodle. Zkoušku je možné získat distančním způsobem, pokud student splní všechny zadané úkoly. Známka bude stanovena na základě všech splněných zadání.  Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou budou moci odevzdat dva povinné písemné úkoly a složit test na fakultě, až to bude možné.

The course is completed with examination in the form of written test. 

Only students who comply with the following requirements will be allowed to take the written test: 

  • 70% attendance regardless of the date when they officially register, and
  • Two written assignments handed in before taking the written test (the two assignments represent 25% of the final grade)

Examination in the form of written test represents 75% of the final grade. 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)The language of banking

Secured transactions

Debtor - creditor

Introduction to the terminology of negotiable instruments

Introduction to tax terminology

Introduction to insurance terminology

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Amy Krois-Lindner, TransLegal. International Legal English. 2. 2011. 12, 13, 14.

Ian MacKenzie. Professional English in Use: Finance. 2006. 19-25, 47, 49.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK