PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická španělština IV - HP1397
Anglický název: Legal Spanish IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP1395
Staré označení: 137
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP1371, HP1372, HP1396
Neslučitelnost : HP1395
N//Je neslučitelnost pro: HP1395
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017

Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2017)
Povinná:
 • viz Právnická španělština I.
Doporučená:
 • viz Právnická španělština I.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2017)
 • Splnění závěrečného testu alespoň na 70%
 • Každá zameškaná hodina bude kompenzována prací podle aktuálního zadání v semináři (odevzdání těchto prací je podmínkou pro zápis výsledné známky do SISu).
 • Studenti si mohou vybrat mezi ústní zkouškou nebo zpracováním španělsko-českého glosáře z odborného textu v rozsahu min. 20 tiskových stran.

 

Test po čtvrtém semestru zahrnuje 9., 12. a 13. lekci z učebnice "Introducción al español jurídico" a doplňující texty probrané v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2017)
 • Proceso civil
 • El Código Penal español (reforma penal 2015)
 • Autoría y coautoría de los delitos
 • Penas
 • Proceso penal
 • Resoluciones judiciales y sentencias (macroestructura)
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (17.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK