PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Právnická ruština III - HP1386
Anglický název: Legal Russian III
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 138
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Olena Rizak
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP1381, HP1382
Neslučitelnost : HPOP0000, HV1383
K//Je korekvizitou pro: HP1387
N//Je neslučitelnost pro: HV1383
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Jazyk ruský III je 3.část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky
odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout
základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského
práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený
právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech práva v ruském jazyce.
Předmět zakončen klasifikovaným zápočtem. Požadavky: zvládnutí odborných textů, aktivní účast na výuce, absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Povinná:
  • Odborné texty poskytne vyučující...
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Zvládnutí látky ,  aktivní účast na výuce;

abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Občanské právo,

Právnické osoby,

Obchodní korporace,

Rodinné právo,

Občanské právo procesní,

Stádia občanského procesu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK