PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická ruština IV - HP1385
Anglický název: Legal Russian IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 138
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Olena Rizak
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP1381, HP1382
Neslučitelnost : HP1387
Záměnnost : HP1384
N//Je neslučitelnost pro: HP1387
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Jazyk ruský IV je 4. část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem.Literatura
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Povinná:
  • Odborné texty předložené vyučujícím..
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Zvládnutí odborných textů předložených vyučujícím;

aktivní účast na výuce;

abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Trestní právo, obecná část 

Trestní právo, nezletilé

Trestní právo, zvláštní část 

Trestní právo, proces 

Správní právo

Finanční právo 

Evropské právo

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK