PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická ruština II - HP1382
Anglický název: Legal Russian II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 138
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Olena Rizak
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP1381
K//Je korekvizitou pro: HP1387, HP1385, HP1386, HV1383
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Jazyk ruský II je 2. část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)
Povinná:
  • Odborné texty předložené vyučujícím..
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Zvládnutí odborných textů,

aktivní účast na výuce,

absolvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Témata:

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Občanské právo: základní pojmy, obecná část

Právnické osoby, obchodní korporace, základní pojmy

Občanské právo: závazky

Občanské právo: závazky

Občanské právo procesní

Občanské právo procesní

Pracovní právo

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Olena Rizak (06.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK