PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Právnická španělština II - HP1372
Anglický název: Legal Spanish II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 137
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP1371
K//Je korekvizitou pro: HV1373, HP1395, HP1397, HP1396
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)
Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (11.09.2014)
Povinná:
 • viz Právnická španělština I.
Doporučená:
 • viz Právnická španělština I.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (13.04.2020)
 • Splnění závěrečného testu alespoň na 70%

Každá zameškaná hodina bude kompenzována písemnou prací podle aktuálního zadání v semináři. 

 Předmět bude v letním semestru 2020 klasifikován na základě distančního testu vycházejícího z materiálů zadaných během semestru.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (01.03.2020)

 

Bloque A – Derecho de familia  

Matrimonio y filiación 

Bloque B – Derechos reales 

 • Fundamento de los DR 

 • DR y derechos de crédito 

 • Dchos de goce 

 • Dchos de garantía 

 • Dchos de adquisición preferente 

 • Adquisición/pérdida de los DR 

 • Propiedad-accesión-posesión 

 • Especialesusufructoservidumbrescensosprendahipoteca 

Bloque C – Derecho de sucesiones  

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (29.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK