PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lingvistika a právo - HP1366
Anglický název: Linguistics and the law
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (26.02.2019)
Program kurzu sleduje vývoj národních jazyků v Evropě od 15. století a jejich postupné pronikání do státní správy, jejich konkurenci s latinou i mezi sebou navzájem. Konkrétněji se pak zaměřuje na češtinu a její cestu k postavení "státního", "úředního" jazyka v období první Československé republiky a snahy o zakotvení státního jazyka v právních předpisech posledních desetiletí. Posluchači mají možnost sledovat vývoj české právní terminologie od středověku až k počátkům 20. století pokusy tuto terminologii standardizovat.
Pozornost je věnována i menšinovým jazykům na území ČR a jejich ochraně.
Sylabus předmětu doplňují prezentaci externistů podle aktuální nabídky během semestru.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (05.03.2019)
Doporučená:
 • Musilová, V.. Jazyková expertiza. . Praha: Kriminalistický ústav VB. 1984.
 • Musilová, V.. Co je forenzní lingvistika 1-3.. Čeština doma a ve světě, . 2005,2006.
 • BURKE, Peter.. Jazyky a společenství v raně novověké Evropě.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.. 2004.
 • HROCH, Miroslav.. Národy nejsou dílem náhody. Praha: Slon. 2011. 4.. 200-227.
 • CVRČEK, František.. Právní informatika.. Praha -Plzeň. 2010.
 • BÁEZ DE AGUILAR GONZÁLEZ, Francisco, ed. a BOSSONG, Georg, ed. Identidades lingüísticas en la España autonómica.. Frankfurt am Main: Vervuert. 2000.
 • HOLEŠ, Jan a KADLEC, Jaromír.. Jazyková politika frankofonních zemí. . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
 • STICKEL, Gerhard, ed.. National, regional and minority languages in Europe: contributions to the annual conference 2009 of . Frankfurt am Main: Peter Lang. 2011.
 • PRICE, Glanville a kol. Encyklopedie jazyků Evropy. 1.. Praha. 2002. ISBN 80-7207-450-4..
 • MIKULEC, Jiří a kol.. Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě.. 1.. Praha. 2013. ISBN 978-80-7286-206-1..
 • VELČOVSKÝ, Václav. Čeština pod hákovým křížem. 1.. Praha. 2016.
 • KUČERA, Rudolf a kol. Identity v českých zemích 19. a 20. století: hledání a proměny.. Praha. 2012. ISBN 978-80-86495-98-9..
 • ŠMEJKALOVÁ, Martina.. Čeština a škola - úryvky skrytých dějin: český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918-1989. 1.. 2010. 11-171. ISBN 978-80-246-1692-6..
 • MCCRUM, Robert. Globish: jak se angličtina stala světovým jazykem. 1. v č.j.. Praha. 2012. ISBN 978-80-7252-381-8..
 • OSTLER, Nicholas. . Říše slova: jazykové dějiny světa.. 1. v č.j.. Praha. 2007. 351-620. ISBN 978-80-7381-152-5..
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (13.04.2020)

Předmět bude v letním semesteru 2020 klasifikován na základě těchto položek:

odevzdání tří písemných prací podle zadání v průběhu semestru (moodle)

odevzdání eseje v rozsahu 5-7 normostran

 

Podíl na hodnocení:

písemné práce 3x20%

esej 40%

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. (26.02.2019)

Jazyk a národ. Jazyk a stát

Úloha jazyka při utváření národních společenství a státních útvarů

Zakotvení národního jazyka v uspořádání moderních států

Československá a česká republika - úloha češtiny a menšinových jazyků

Menšinové jazyky v ČR + znakový jazyk

 

 

Právní jazyk a jeho analýza

Historický vývoj právní terminologie v češtině

Jazyk v legislativní praxi (srovnání s ostatními evropskými zeměmi)

Distinktivní rysy jazyka právních textů (čeština ve srovnání s ostatními jazyky)

Lingvistické metody ve vyšetřování a dokazování

 

Program semináře bude doplněn vystoupeními externích přednášejících k tématům menšinových jazyků v ČR, jazykové politiky a forenzní fonetické analýzy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK