Evropské právo II - HP1323
Anglický název: European Law II
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0048
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Třída: evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo
Korekvizity : HP0851, HP1322
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Záměnnost : HP1312
Je korekvizitou pro: HP0433, HP0432, HP0016, HP0262
Je prerekvizitou pro: HP0951
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Právní předpisy a judikatura.pdf Všeobecné informace ke studiu JUDr. Petr Navrátil, LL.M., Ph.D.
Anotace
V rámci předmětu Evropské právo II se druhý semestr přednášek se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na unijní soudnictví. Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou skládající se z písemné části a ústní části. Podrobnosti viz sekce "Požadavky ke zkoušce".
Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (10.02.2019)
Literatura
Povinná:
  • TOMÁŠEK, Michal; TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha : Leges. 2013. 494 s. 978-80-87576-53-3.
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. Praha : C. H. Beck. 2013.
  • TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 6. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2016. 144 s. 978-80-8797-548-0.
  • a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva,
Doporučená:
  • SYLLOVÁ, J.; PÍTROVÁ, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.
Poslední úprava: NAVRP7AJ (11.01.2017)
Sylabus -

1.         Evropské soudnictví I

2.         Evropské soudnictví II

3.         Volný pohyb zboží

4.         Volný pohyb služeb

5.         Volný pohyb kapitálu a plateb a harmonizace daní

6.         Hospodářská a měnová unie

7.         Volný pohyb osob a unijní občanství

8.         Evropské soutěžní právo I

9.         Evropské soutěžní právo II

10.       Prostor svobody, bezpečnosti a práva

11.       Vnější vztahy a společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

12.       Společné politiky EU

Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (10.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou (viz Požadavky ke zkoušce). 

 

Podíl garanta na výuce činí 55 %.

Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (10.02.2019)