PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské právo II - HP1323
Anglický název: European Law II
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Vyučující: JUDr. Michal Bobek, Ph.D.
JUDr. Jan Exner
Mgr. Eliška Jonášová
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Mgr. Petr Mádr
JUDr. Petr Navrátil, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Michal Říha
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Třída: evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo
Korekvizity : HP0851, HP1322
Záměnnost : HP1312
K//Je korekvizitou pro: HP3602, HP0262, HP0016
P//Je prerekvizitou pro: HP0411, HP3070, HP3080, HP3066, HP3079, HP3702, HP1741
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Právní předpisy a judikatura.pdf Všeobecné informace ke studiu JUDr. Petr Navrátil, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (10.02.2019)
V rámci předmětu Evropské právo II se druhý semestr přednášek se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na unijní soudnictví. Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou skládající se z písemné části a ústní části. Podrobnosti viz sekce "Požadavky ke zkoušce".
Literatura
Poslední úprava: NAVRP7AJ (11.01.2017)
Povinná:
  • TOMÁŠEK, Michal; TÝČ, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha : Leges. 2013. 494 s. 978-80-87576-53-3.
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. Praha : C. H. Beck. 2013.
  • TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 6. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2016. 144 s. 978-80-8797-548-0.
  • a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva,
Doporučená:
  • SYLLOVÁ, J.; PÍTROVÁ, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (10.02.2019)

1.         Evropské soudnictví I

2.         Evropské soudnictví II

3.         Volný pohyb zboží

4.         Volný pohyb služeb

5.         Volný pohyb kapitálu a plateb a harmonizace daní

6.         Hospodářská a měnová unie

7.         Volný pohyb osob a unijní občanství

8.         Evropské soutěžní právo I

9.         Evropské soutěžní právo II

10.       Prostor svobody, bezpečnosti a práva

11.       Vnější vztahy a společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

12.       Společné politiky EU

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Petr Navrátil, Ph.D. (10.02.2019)

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou (viz Požadavky ke zkoušce). 

 

Podíl garanta na výuce činí 55 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK