PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské právo I - HP1322
Anglický název: European Law I
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 131
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Vyučující: JUDr. Jan Exner
prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Mgr. Petr Navrátil, Ph.D.
Eliška Nováčková
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
JUDr. Michal Říha
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Třída: evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo
Korekvizity : HP1171
Je korekvizitou pro: HP1323, HP0016, HP0701, HP0641
Je prerekvizitou pro: HP3079, HP3602, HP3080
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Evropské právo_Bundle.pdf Bundle - Evropské právo - 2019 Alena Votýpková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)
V rámci předmětu "Evropské právo I" je podán výklad o historii evropské integrace, o vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. V kurzu klíčovou pasáž zaujímá právo institucionální, které je jedním ze základních stavebních kamenů práva EU.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)
Povinná:
  • TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 2. vyd.. Praha : Leges. 2017. 496 s.. 78-80-7502-184-7.
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha : C. H. Beck. 2019.
  • TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 6. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2016. 144 s. 978-80-8797-548-0.
  • a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva a v IS,
Doporučená:
  • Syllová, J.; Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

Předmět "Evropské právo I" je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje vyučující, do jehož seminární skupiny se student zapsal. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři dle posouzení vyučujícího příslušného semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

1.         Vývoj evropské integrace

2.         Členství v Evropské unii

3.         Vztah evropského práva k právu vnitrostátnímu

4.         Ochrana základních práv a svobod v Evropské unii

5.         Pojem a principy evropského práva

6.         Prameny evropského práva

7.         Výklad a tvorba evropského práva

8.         Orgány Evropské unie (Evropská rada, Rada EU, Komise, Parlament)

9.         Legislativní proces EU

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (21.10.2019)

Předmět je zakončen zápočtem (viz Požadavky ke zkoušce).

 

Podíl garanta na výuce činí 33 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK