PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropské právo I - HP1322
Anglický název: European Law I
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0047
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Třída: evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo
Korekvizity : HP1171
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0641, HP0016, HP1323, HP0701
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Evropské právo_Bundle.pdf Bundle - Evropské právo JUDr. Petr Navrátil, LL.M., Ph.D.
stáhnout Pravidla-KZ-KEP.pdf Pravidla KZ KEP Věra Šoulová
stáhnout Rozpis-přednášek-ZS-23-24.pdf Rozpis přednášek ZS 23/24 Věra Šoulová
Anotace
V rámci předmětu "Evropské právo I" je podán výklad o historii evropské integrace, o vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výklad o pramenech a systému unijního práva. V kurzu klíčovou pasáž zaujímá právo institucionální, které je jedním ze základních stavebních kamenů práva EU.
Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Literatura
Povinná:
  • TOMÁŠEK, Michal.; TÝČ, Vladimír a kol.. Právo Evropské unie. 2. vyd.. Praha : Leges. 2017. 496 s.. 78-80-7502-184-7.
  • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha : C. H. Beck. 2019.
  • TOMÁŠEK, Michal a kol. Příklady z evropského práva. 6. vyd. Praha : Ediční středisko PF UK. 2016. 144 s. 978-80-8797-548-0.
  • a dále seznam judikatury uveřejněný v dokumentech katedry evropského práva a v IS,
Doporučená:
  • Syllová, J.; Pítrová, L. a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck. 2010. 1344 s. 978-80-7400-339-4.
Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Předmět "Evropské právo I" je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje vyučující, do jehož seminární skupiny se student zapsal. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři dle posouzení vyučujícího příslušného semináře.

Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Sylabus -

1.         Vývoj evropské integrace

2.         Členství v Evropské unii

3.         Vztah evropského práva k právu vnitrostátnímu

4.         Ochrana základních práv a svobod v Evropské unii

5.         Pojem a principy evropského práva

6.         Prameny evropského práva

7.         Výklad a tvorba evropského práva

8.         Orgány Evropské unie (Evropská rada, Rada EU, Komise, Parlament)

9.         Legislativní proces EU

 

Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem (viz Požadavky ke zkoušce).

 

Podíl garanta na výuce činí 33 %.

Poslední úprava: Navrátil Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (21.10.2019)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aHPOP0047p1

Okruhy studentů
M.P.2.P
Po 02.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Vývoj evropské integrace prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 09.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Pojem a principy evropského práva prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 16.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Ochrana základních práv a svobod v EU prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Po 23.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Prameny evropského práva prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Po 30.10.2023 12:00 - 13:30 přednáška Výklad a tvorba evropského práva prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Po 06.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška Členství v Evropské unii prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 13.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška TBC JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Po 20.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška TBC prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Po 27.11.2023 12:00 - 13:30 přednáška Legislativní proces v Evropské unii doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Po 04.12.2023 12:00 - 13:30 přednáška Orgány EU I. – Evropská rada, Rada a Komise doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Po 11.12.2023 12:00 - 13:30 přednáška Orgány EU II. – Evropský parlament a poradní orgány doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Po 18.12.2023 12:00 - 13:30 přednáška Orgány EU III. – Evropská centrální banka a Účetní dvůr prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK