PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Veřejnoprávní úprava podnikání - HP1251
Anglický název: Regulation of Business under Public Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 125
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Vyučující: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (18.01.2017)
Předmět je zaměřen na objasnění východisek veřejnoprávní úpravy podnikání (pojem podnikání ve veřejném právu, funkce veřejnoprávní úpravy podnikání, systém veřejnoprávní úpravy podnikání, režimy úpravy podnikání ve správním právu, správní činnost a podnikání), zahrnuje kritický rozbor obecné veřejnoprávní úpravy podnikání (živnostenské právo) a podává přehled vybraných "průřezových" a "odvětvových" úprav podnikání.
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (25.02.2019)
Povinná:
 • Staša, J. VÚP, konspekt přednášek (aktualizovaná verze bude k dispozici od 9.5.2019 bude rozeslaná mailem).
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 • Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
 • Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění,
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Preclíková (25.02.2019)

Zkušební otázky:

A.

A.

 

  1. Pojem podnikání, pojem živnosti

  2. Veřejnoprávní režimy úpravy podnikání, členění živností

  3. Předpoklady provozování živnosti

  4. Obecná charakteristika živnostenského oprávnění

  5. Předmět živnosti

  6. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

  7. Provozování živnosti v provozovně a mimo provozovnu

  8. Vznik živnostenského oprávnění u živností ohlašovacích

  9. Vznik živnostenského oprávnění u živností koncesovaných

10. Změny živnostenského oprávnění

11. Přerušení a pozastavení provozování živnosti

12. Zánik živnostenského oprávnění

13. Živnostenská kontrola

14. Správní delikty podle živnostenského zákona

15. Živnostenské úřady

 

B.   

 

  1. Ochrana spotřebitele

  2. Regulace reklamy

  3. Technické požadavky na výrobky a obecná bezpečnost výrobků

  4. Metrologické souvislosti podnikání

  5. Cenová regulace

  6. Podnikatel jako zaměstnavatel

  7. Celněprávní souvislosti podnikání

  8. Speciální nadkomoditní úpravy vnějších hospodářských vztahů

  9. Podnikatel jako účetní jednotka a jako zpravodajská jednotka

10. Dokumentace činnosti podnikatele, ochrana informací při podnikání

11. Podnikání ve finanční oblasti

12. Podnikání v dopravě

13. Podnikání v energetice a v oblasti poštovnictví a elektronických komunikací

14. Podnikání ve školství a zdravotnictví

15. Podnikání v souvislosti s poskytováním právní pomoci

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (25.02.2019)

 

 Program přednášek:

 • 25.2.2018        Podnikání a jeho veřejnoprávní úprava
 •  
 •   4.3.2018        Živnostenské právo I.
 •  
 • 11.3.2018        Živnostenské právo II.
 •  
 • 18.3.2018        Živnostenské právo III.
 •  
 • 25.3.2018        Ochrana spotřebitele. Regulace reklamy.
 •  
 •   1.4.2018        Požadavky na vstupy a výstupy podnikatelské činnosti
 •  
 •   8.4.2018       Tzv. vnější hospodářské vztahy
 •  
 • 15.4.2018       Podnikání a informace
 •  
 • 29.4.2018       Exkurs do zvláštních úprav podnikatelské činnosti I.
 •  
 •   6.5.2018       Exkurs do zvláštních úprav podnikatelské 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RAJCHLJI (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK