PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Správní soudnictví v evropských zemích - HP1231
Anglický název: Administrative Justice in European Countries
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 123
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Ve slož. prerekvizitě: HM1601
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (08.11.2016)

Kurs je věnován problematice reformy správního soudnictví a seznamuje posluchače
se systémem správního soudnictví v jednotlivých evropských zemích.
Literatura
Poslední úprava: Eva Preclíková (08.11.2016)

Povinná:
  • Pítrová,Pomahač: . Evropské správní soudnictví, . C.H.Beck. C.H. Beck, Praha. 1998.
Sylabus
Poslední úprava: Eva Preclíková (08.11.2016)

Předmět je vypsán pro studenty 9. semestru, kteří již absolvovali základní přednášky o správním soudnictví v rámci kurzu Správní právo a kteří se připravují z tohoto právního oboru na státní závěrečnou zkoušku.

Správní soudnictví prochází nyní v České republice významnou reformou, která je podložena rovněž zkušenostmi z rozvinutých systémů správního soudnictví v jiných evropských zemích. Pro zájemce o hlubší poznání vývojových tendencí soudní kontroly veřejné správy proto kurz podává přehled o organizaci a proceduře správního soudnictví v SRN, Francii, Velké Británii a v řadě dalších evropských států. Pozornost je věnována i evropskému rozměru správního soudnictví, který je spojován s činností Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.

Tento kurz je doporučen rovněž diplomantům a kandidátům rigorózních zkoušek z oboru správního práva.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK