PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ústavní právo II - HP1172
Anglický název: Constitutional Law II
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 117
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Korekvizity : HP1161, HP1171
K//Je korekvizitou pro: HP0701, HP0641, HP0761, HP0292, HP0009, HP0035
P//Je prerekvizitou pro: HP2015, HP1881, HP1741, HV3935, HV3603, HP0741, HP3621, HP1191
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Gerloch- semináře ÚPaS II.docx Zuzana Peřinová
stáhnout JUDr. Hřebejk - ÚPaS II - semináře.doc Zuzana Peřinová
stáhnout JUDr. Syllová - semináře ÚPaS II.doc Zuzana Peřinová
stáhnout Kudrna- semináře - ÚPaS II.docx Zuzana Peřinová
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)
Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Literatura
Poslední úprava: KLOFANDO (14.03.2007)
Povinná:
 • Václav Pavlíček a kolektiv: . Ústavní právo a státověda, II.díl, část 1. Linde, Praha . 2001.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 2., Linde, Praha 2004.
 • Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České repu. základy českého ústavního práva, Prospektrum, 4. vydání, Praha 2002. .
 • Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 1. díl,Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 2. díl , Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti , úvahy a polemiky, . 1.Český stát a Němci, Karolinum, Praha 2004.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti - úvahy a polemiky, . 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum, Praha 2002.
 • Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám . Československa I., 1914 ? 1945, II., 1945 , 1960, III., 1960 ,1989,. Karolinum, Praha 2005 - 2006.
 • Ján Gronský: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa . IV., 1989 ? 1992. Karolinum, Praha 200.
Doporučená:
 • Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základ. ČR., MU a nakladatelství Doplněk, 4. vydání, Brno, 2003.
 • Jan Wintr: Principy českého ústavního práva . (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006..
 • Josef. Blahož, Karel Klíma, Josef Skála: Ústavní právo . Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003.
 • Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová:. Ústava České republiky ? komentář. C. H. Beck, Praha 2007. .
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (30.03.2018)

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů.

Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva.

Cílem studia není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (15.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK