PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ústavní právo II - HP1172
Anglický název: Constitutional Law II
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0042
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Korekvizity : HP1161, HP1171
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP1170, HP0641, HP0292, HP0038, HP0009, HP0701, HP0761, HP0035
Je prerekvizitou pro: HV4041
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Gerloch- semináře ÚPaS II.docx Zuzana Peřinová
stáhnout JUDr. Hřebejk - ÚPaS II - semináře.doc Zuzana Peřinová
stáhnout JUDr. Syllová - semináře ÚPaS II.doc Zuzana Peřinová
stáhnout Kudrna- semináře - ÚPaS II.docx Zuzana Peřinová
Anotace
Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Poslední úprava: import (04.06.2004)
Literatura
Povinná:
 • Václav Pavlíček a kolektiv: . Ústavní právo a státověda, II.díl, část 1. Linde, Praha . 2001.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 2., Linde, Praha 2004.
 • Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České repu. základy českého ústavního práva, Prospektrum, 4. vydání, Praha 2002. .
 • Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 1. díl,Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 2. díl , Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti , úvahy a polemiky, . 1.Český stát a Němci, Karolinum, Praha 2004.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti - úvahy a polemiky, . 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum, Praha 2002.
 • Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám . Československa I., 1914 ? 1945, II., 1945 , 1960, III., 1960 ,1989,. Karolinum, Praha 2005 - 2006.
 • Ján Gronský: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa . IV., 1989 ? 1992. Karolinum, Praha 200.
Doporučená:
 • Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základ. ČR., MU a nakladatelství Doplněk, 4. vydání, Brno, 2003.
 • Jan Wintr: Principy českého ústavního práva . (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006..
 • Josef. Blahož, Karel Klíma, Josef Skála: Ústavní právo . Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003.
 • Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová:. Ústava České republiky ? komentář. C. H. Beck, Praha 2007. .
Poslední úprava: KLOFANDO (14.03.2007)
Sylabus -

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů.

Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva.

Cílem studia není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.

Poslední úprava: Preuss Ondřej, JUDr., Ph.D. (30.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 40 %.

 

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu. Předpokladem pro její absolvování je získání zápočtu v rámci seminářů. Zápočet uděluje vedoucí každého semináře na základě podmínek, které je možné najít pro každý seminář v dokumentech předmětu ve studijním informačním systému (SIS), a vzhledem k jeho povaze jej nelze opakovat ani nahradit jiným způsobem. K ústní zkoušce je studen připuštěn po úspěšném obdržení zápočtu na semináři.

Poslední úprava: Antoš Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D., LL.M. (25.08.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK